HMS

Odin har etablert politikk og høye målsettinger for både HMS, etikk og fornøyde kunder. For å nå målene har bedriften etablerte styringsverktøy bestående av Kvalitets-, HMS- og Personalhåndbøker. Sammendrag fra vår HMS-politikk er:

  • Ingen ulykker, skader, tap eller forurensing av det ytre miljø
  • God utvikling for bedriften, den enkelte medarbeider, kunder så vel som samfunn
  • Kontinuerlig forbedringsarbeid til beste forbedriften, ansatte og kunder

 

Våre etiske retningslinjer omhandler bla:

  • Lik behandling av alle uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonalitet, språk og religion
  • Ordentlige og engasjerte medarbeidere som viser sømmelig oppførsel overfor alle
  • Lojalitet overfor Odin, kollegaer og kunder

 

Odin`s HMS-system kan evalueres iht NORSOK S-006