Kurs

•Vi avholder kurs i henhold til Arbeidstilsynets Forskrift 555 «bruk av arbeidsutstyr».

•I løpet av 2014 skal vårt kurstilbud blant annet omfatte:

    - Personløfterkurs

    - Stillasmontering

    - Brukerkurs stillas

    - Fallsikring

 

Det er ikke lagt ut noen produkter i denne kategorien ennå.