Sørsundbruen i Kristiansund

Sørsundbrua ble åpnet i 1963. Den er 408m lang og har et hovedspenn på 100m. Den forbinder Kirkelandet og Innlandet. Her har vi hatt oppdrag i forbindelse med at det skulle legge inn stålbjelker(forsterke bruen). Vi monterte da hengestillas som dere kan se på bildet.